Showing all 8 results

KANGAS KIKOIS & SHUKAS

ADULT KANGA (In a Wrapper)

$8

KANGAS KIKOIS & SHUKAS

ADULT KIKOI IN A WRAPPER

$10

KANGAS KIKOIS & SHUKAS

BUNTING (Kanga & Kitenge)

$18

KANGAS KIKOIS & SHUKAS

CHILD KIKOI IN A WRAPPER

$9

KANGAS KIKOIS & SHUKAS

KANGA IN A BOX

$9

KANGAS KIKOIS & SHUKAS

KIKOI IN A BOX

$13

KANGAS KIKOIS & SHUKAS

MAASAI SHUKA (In a Wrapper)

$15

KANGAS KIKOIS & SHUKAS

SOFT KIKOI LARGE (In a wrapper)

$18